Rakennetaan Oma-Häme ihmisten ehdoilla – Aino Närkki aluevaltuustoon

Julkaistu:

Ehdokkaan Aino Närkki esittely:

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa meidän jokaisen arkea. Näitä palveluita tarvitsemme kun eteen tulee terveysongelmia tai muuta avun ja tuen tarvetta. Kyse on kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin tukipilarista; yhdenvertaiset ja riittävät sote-palvelut sekä väestön terveyden edistäminen ovat perustuslakiimme kirjattuja julkisen vallan velvollisuuksia.

Minulla on takana pitkä työura sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen, palvelutuotannon ja alan lainsäädännön kehittämisen parissa. Olen tehnyt työtä julkisessa terveydenhuollossa, järjestössä, terveysalan yrityksessä ja Kelassa. Tällä hetkellä toimin johtavana elinkeinoasiantuntijana valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä edustavassa liitossa. Työ on opettanut paljon. Eräs opetuksista on ollut se, että laadukas ja toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto ei tunne puoluerajoja eikä sitä rakenneta ideologioilla; ihmisten hyvässä hoidossa ja hoivassa tarvitaan ensisijaisesti asiantuntemusta. 

Luottamushenkilönä pidän korkeassa arvossa hyvää vuorovaikutusta ja kykyä työskennellä ratkaisukeskeisesti. Päätöksillä on suora vaikutus ihmisten arkeen ja siksi työtä on tehtävä vastuullisesti. Omia vahvuuksiani ovat vakka koulutus ja monipuolinen työkokemus. Ihmistä tulee hoitaa kokonaisuutena ja siksi kannatan sosiaali- ja terveydenhuollon saattamista yhteen. Arjen peruspalvelut tulee turvata vauvasta vaariin asuinpaikasta riippumatta.

Oma Häme voi onnistua tehtävässään vain, jos sen talous on terveellä pohjalla ja uutta isoa organisaatiota johdetaan asiantuntevasti. Hyvinvointialue on täysin riippuvainen ammattitaitoisesta ja työssään viihtyvästä henkilöstöstä ja siksi työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Oma Häme ei selviä urakastaan yksin. Hyvä yhteistoiminta hyvinvointialueen ja Kanta-Hämeessä olevien satojen yksityisen palveluntuottajien välillä on kaikkien etu. Ykköstavoitteena tulee olla palveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen, sillä jonoissa ei parane kukaan. 

Poliittista kokemusta minulla on usealta kaudelta Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Tällä hetkellä olen varavaltuutettu ja Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän hallituksen jäsen. Toimin myös  vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluita tuottavan Inkilänhovi ry:n hallituksen puheenjohtajana. Edellisissä eduskuntavaaleissa oli kansanedustajaehdokkaana. Olen aktiivinen kansallisen kokoomuksen Hyvinvointiverkostossa, Senioriverkostossa sekä Kokoomuksen Hämeen piirissä.

Hyvinvointialuetta rakentaessamme olemme uuden edessä; lähdetään matkalle avoimin mielin. Vaalittavana on ihmisten terveys ja hyvinvointi; se on työtä, joka edellyttää vastuuta ja välittämistä. Niitä minulla on.

Lisää julkaisuja

27.4.2022

Millaiseksi muodostuvat ikääntyneiden palvelut Oma Hämeessä?

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen maaliskuussa työnsä aloittanut aluevaltuusto työstää parhaillaan hallinnon rakenteita, mutta samanaikaisesti katseet ovat palveluvastuun alkamisessa 1.1.2023. Kunnilta alueelle siirtyvistä

14.1.2022

Sote uudistuksen riskit ja hyödyt

Sosiaali- ja terveydenhuollon murros ja hallinnollinen siirto hyvinvointialueille on muutostilanne, joka pitää hyödyntää täysimääräisesti toiminnan kehittämiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Tämä

5.1.2022

Perustason soten toimivuus on avainasemassa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Oma Hämeen keskeisenä tavoitteena tulee olla palvelujen laatu, oikea-aikainen saatavuus, optimaalinen palveluverkko ja hoidon jatkuvuus. Nämä tavoitteet koskevat