Kantahämäläisten peruspalvelut turvattava

Julkaistu:

Hyvinvointialueen strategiavalinnat ovat alkaneen syyskauden tärkein asia. Kokoomus painottaa palveluiden saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta. Välttämättömät lähipalvelut ja erikoispalvelut on turvattava asukkaiden hyvä edellä.

Oma-Hämeen soten peruspalvelut ovat THL:n selvityksen mukaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti maan keskitasoa. Jäljessä olemme sähköisessä asioinnissa varsinkin ikääntyneiden osalta ja sosiaalipalveluissa. Alueen tietojärjestelmiä tulee kehittää ja tiedolla johtamista parantaa. Demografinen huoltosuhteemme on maan keskiarvoa korkeampi ja vanhusväestön osuus on kasvaa enemmän kuin maassa keskimäärin. Palveluiden saatavuuden turvaaminen on akuutti haaste.

Istuva vasemmistovetoinen hallitus on asettanut hyvinvointialueiden talouden ja toiminnan raamit. Lainsäädäntöä on tehty hallinto edellä ja palveluiden turvaaminen on saanut vain vähän huomiota ja rahoitusta. Seuraukset tulevat hyvinvointialueiden kannettavaksi ja riittävä rahoitus on vieläkin epävarmalla pohjalla.

Valtion ohjaa hyvinvointialueita tiukalla kädellä ja alueellista liikkumavaraa on vähän. Alueellisten päättäjien vastuu on suunnata varat sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Suurten linjavetojen sijasta tarvitaan konkreettisia ratkaisuja. Parempien peruspalveluiden aikaansaaminen vaatii uusia toimintamalleja ja päättäjien uusia asenteita. Esimerkiksi hoitajapula ei johdu haluttomuudesta palkata ihmisiä pysyviin työsuhteisiin vaan suureksi osaksi mm. huoltosuhteen nopeasta heikkenemisestä. Koulutuspaikkoja on jo lisätty, mutta hakijoita ei löydy. Tarvitaan mm. henkilöstörakenteiden uudelleen tarkastelua, työperäistä maahanmuuttoa ja ikääntyneiden hoivan järkiperäistämistä.

Säädettyjä lakeja on muutettava tarvittaessa alueiden erityispiirteet huomioiden. Ikääntyneiden hoivaan vaaditaan huhtikuun 2023 alusta merkittävästi enemmän hoitajia kuin nyt, vaikka nykyisilläkin määrillä tultaisiin toimeen ja hoitajia ei löydy tarpeeksi nytkään. Byrokraattisesta välittömän ja välillisen työn erottelemisesta ja liian tiukoista kelpoisuusehdoista on luovuttava. Yksityisen ja julkisen yhteistyön kautta on lisättävä joustavuutta ja kustannustehokkuutta.  

Soten kustannusnousuissa ei ole kyse ostopalveluhintojen korotuksista kuten vasemmistoliiton aluevaltuutetut kirjoituksessaan 5.8.2022 väittävät. Kyse on siitä, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla nousseet ja nousevat poikkeuksellisen nopeasti mm. hoitajapulan, Ukrainan sodan, työmarkkinaratkaisujen sekä uusien lakien vuoksi.

Tämä hallitus ei enää pysty kirjoittamiaan lakeja muuttamaan. Aliresurssoitujen keväällä 2023 voimaan astuvien lakien seuraukset kaatuvat seuraavien vastuunkantajien syliin. Tärkein lähitulevaisuuden linjavalinta on muuttaa kehittämisen suuntaa ja palata perusasioiden – kansalaisten riittävien peruspalveluiden – äärelle.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä

Lisää julkaisuja

11.9.2022

Syyskuun uutiskirje – missä mennään hyvinvointialueen valmistelussa?

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen – Oma Hämeen – aluevaltuutettujen työ käynnistyi maaliskuussa reilu puoli vuotta sitten. Aluevaltuutettujen ensimmäisten kuukausien tehtävänä on ollut

27.4.2022

Millaiseksi muodostuvat ikääntyneiden palvelut Oma Hämeessä?

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen maaliskuussa työnsä aloittanut aluevaltuusto työstää parhaillaan hallinnon rakenteita, mutta samanaikaisesti katseet ovat palveluvastuun alkamisessa 1.1.2023. Kunnilta alueelle siirtyvistä

14.1.2022

Sote uudistuksen riskit ja hyödyt

Sosiaali- ja terveydenhuollon murros ja hallinnollinen siirto hyvinvointialueille on muutostilanne, joka pitää hyödyntää täysimääräisesti toiminnan kehittämiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Tämä